Các em nhìn thấy gì???

Lớp học đang yên tĩnh, đây đó vang lên tiếng nói chuyện của lớp bên cạnh. Bỗng có một luồng gió nhẹ hất tung váy của cô giáo lên. Cả lớp cười rần, cô giáo thì đỏ mặt. Cuộc khẩu cung bắt đầu:

– Dũng! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?!

– Thưa cô em nhìn thấy bắp chân cô.

– Đuổi học 1 ngày .

– Hùng ! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?!

– Thưa cô em nhìn thấy đầu gối cô

– Đuổi học 1 tuần .

– Thế Anh! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?!

– Thưa cô em nhìn thấy đùi cô .

– Đuổi học 1 tháng .

– Cường! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?!

Cường xách cặp táp lên:

–         Chào tạm biệt các bạn…hẹn 1 năm nữa tớ quay trở lại.

(Huỳnh Hữu Sơn gửi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: