Khởi tạo Registry mà không cần khởi động lại Windows

Bấm Ctrl Alt Del để chạy Task Manager

Chọn Explorer.exe, rồi nhấp End Task

File\New Task\Browse, chỉ đường dẫn như sau C:\Windows\Explorer.exe

Sau khi nạp lại Explorer thì các hiệu ứng chỉnh sửa trong Registry đã có hiệu lực

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: