Vô hiệu hóa tính năng theo dõi người dùng

Khi người sử dụng chạy 1 ứng dụng nào đó hay thực hiện 1 thao tác nào đó, Windows luôn theo dõi việc đó rồi ghi lại chúng. Nếu muốn dừng việc đó thì ta làm như sau

Start\Run\regedit

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\Explorer

Tạo DWORD với tên NoInstrumentation

0: cho theo dõi người dùng

1: ko cho

Log off hoặc Restart

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: