Làm cho Windows chạy nhanh thấy rõ

B1: Start\Run\msconfig

Tắt các chương trình khởi động cùng Windows ko thật sự cần thiết tại 2 tab Services và Startup

B2: Mở Notepad và đánh nội dung sau:

Del X:\windows\prefetch\ntoboot-*.* /q

(X là ổ đĩa hệ thống, thường là ổ C)

Lưu lại với tên ntosboot.bat                

B3: Start\Run\gpedit.msc

Computer Configuration\window settings\Scripts (Startup/Shutdown)

Double click Shutdown. Tại cửa sổ Shutdown Properties, click Add

Tại cửa sổ Add a Script, click Browse và chỉ đến file ntoboot.bat vừa tạo, sau đó click OK

Đóng Group Policy

B4: Start\Run\devmgmt.msc

Trong cửa sổ Device Manager, double click IDE ATA/ATAPI controllers, click phải Primary IDE Channel và chọn Properties

Trong cửa sổ hiện ra, chọn thẻ Advanced Setting, trong 2 phần Device 0 hoặc Device 1, nếu phần nào có mục Device Type cho phép lựa chọn thì click chọn None thay vì Auto Detection và OK

Click phải Second IDE Channel và chọn Properties và làm tương tự

Đóng Device Manager

Restart máy

B5: Kết hợp Hibernate để tắt máy được nhanh hơn

Mở Control panel, click chọn Power Options

Tại cửa sổ hiện ra, chọn tab Hibernate, click chọn Enable Hibernate, rồi OK

Tại cửa sổ Turn off computer, click giữ SHIFT, phím Stand by sẽ chuyển sang Hibernate

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: