Mất cung

Sở Cung Vương đi săn, giữa đường đánh mất cung. Các quan theo hầu cố xin tìm cho được. Vua nói:

“Thôi tìm làm gì nữa! Người nước Sở đánh mất cung, lại người nước Sở bắt được cung, nào có thiệt đi đâu”

Khổng Tử nghe chuyện bảo:

“Đáng tiếc cho cái chí vua nước Sở không làm to hơn được nữa! Hà tất phải nói: “Người nước Sở?”

Giá nói: “Người đánh mất cung, lại người bắt được cung thì chẳng hơn ư?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: