Lúc nào được nghỉ?

Thầy Tử Cống hỏi Khổng Tử:

“Tử này mệt về đạo, khốn về đạo, bây giờ muốn nghỉ để thờ vua có nên không?”

Đức Khổng Tử nói:

-Phận làm tôi thờ vua, sớm tối kính cẩn, mà cho trọn được chức trách cũng là khó, nghỉ thế nào được.

-Vậy xin nghỉ để thờ song thân?

-Lòng con hiếu thờ cha mẹ thật là vô cùng, lại có thể lấy sự hiếu thảo của mình cảm hóa được lòng người cũng là việc khó, nghỉ thế nào được!

-Vậy xin nghỉ để vui chơi với vợ con?

-Đạo làm chồng phải làm gương cho vợ, lại để cho anh em và thiên hạ trông vào mà bắt chước cũng là việc khó, nghỉ thế nào được!

-Vậy xin nghỉ để chơi với bầu bạn?

-Nghĩa bầu bạn phải giúp đỡ lẫn nhau, hết lòng hết sức với nhau, cũng là việc khó, nghỉ thế nào được!

-Vậy xin nghỉ để làm ruộng?

-Công việc nhà nông phải cày, cấy, gặt hái 2 sương 1 năng, chân lấm tay bùn, cũng là việc khó, nghỉ thế nào được!

-Như thế thì Tử này khong lúc nào được nghỉ ư?

-Có chứ. Lúc nào ngắm thấy cái huyệt đào nhẵn nhụi, trông thấy cái mồ đắp chắc chắn, ngó thấy người đi đưa cách biệt hẳn mình, ấy lúc bây giờ mới là lúc được nghỉ đó.

Thầy Tử Cống nói:

-Như thế cái chết chẳng là cái hay ư! Người quân tử đến bây giờ mới được nghỉ; kẻ tiểu nhân đến bây giờ mới chịu thôi, cái chết thật là hay vậy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: