Quên cả cái thân

Vua Ai Công hỏi Khổng Tử: “Quả nhân nghe nói có người tính hay quên, lúc dọn nhà, quên mất vợ, có thật không?”

Khổng Tử thưa rằng: “Có người quên như thế cũng chưa lấy làm tệ. Còn có người tệ hơn nữa, quên cả đến cái thân của mình”

Vua Ai Công hỏi: “Thế nào mà lại quên đến cái thân của mình”

Khổng Tử nói: “Ngày xưa vua Kiệt nhà Hạ giàu có cả 4 bể, sang làm đến thiên tử, chỉ vì sao lãng cơ đồ của tổ tiên, hủy hoại cả phép nước, tin dùng kẻ siểm nịnh, ghét bỏ kẻ trung lương, ngày ngày say đắm sắc dục, săn bắn rượu chè, ăn chơi vô độ, sau đến nỗi bị ông Thang cướp mất nước, đói khổ mà chết…Thế chẳng phải có thân mà quên cả thân là gì?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: