Danh ngôn

-Ở đời có 3 điều đáng tiếc:

Một là hôm nay bỏ qua, hai là đời nay chẳng học, ba là thân này lỡ hư

-Làm việc nghĩa thì chớ tính lợi hại; luận anh hùng thì chớ kể nên, thua.

-Người đi đêm tuy không là gian, nhưng không thể cấm chó không cắn được

-Cái bể tình dục, lấp mãi không đầy; cái thành sầu khổ, phá mãi không tan

-Người không có chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạt lông bông không ra thế nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: