Tự lấy làm khoan khoái

Khổng Tử đi chơi núi Thái Sơn gặp ông Vinh Khải Kỳ ngao du ở ngoài đồng, mặc áo cừu thắt lưng dây, tay gảy đàn cầm, vừa đi vừa hát

Khổng Tử hỏi: “Tiên sinh làm thế nào mà thường vui vẻ thế?”

Ông Kỳ nói: “Trời sinh muôn vật, loài người quý nhất, mà ta được làm người, đó là 1 điều đáng vui. Trong loài người, đàn ông quý hơn đàn bà, mà ta được làm đàn ông, đó là 2 điều đáng vui. Người ta sinh ra có người đui què, có người non yểu mà ta hoàn toàn khỏa mạnh nay đã 90 tuổi, thế là 3 điều đáng vui…Còn cái nghèo là sự thường của thế gian, cái chết là sự hết của loài người. Ta nay xử cảnh thường, đợi lúc hết, thì có gì là lo buồn?”

Đức Khổng tử nói: “Phải lắm! tiên sinh thế là biết cách tự làm cho khoan khoái mà hưởng sự vui thú ở đời”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: