Đời người

 

Sống bảy mươi năm đã mấy người!

Trước thì tuổi trẻ, sau già lão.

Thì giờ quãng giữa được bao lâu?

Lại còn viêm lương cùng phiền não

Hoa quá mùa xuân, hoa kém tươi,

Trăng quá mùa thu, trăng kém sáng.

Hoa tươi, trăng sáng, ta ngâm nga

Rượu năm, ba chén say chếnh choáng.

Tiền của càng nhiều, càng oán to.

Quan chức càng cao, càng nhọc xác.

Quan to, tiền nhiều, lòng những lo

Chỉ tổ làm cho đầu chóng bạc.

Xuân đi, hạ lại, thu sang đông,

Chóng như thoi đưa, như nước chảy.

Vừa tiễn buổi chiều, chuông chùa kêu,

Đã báo rạng đông, gà trống gáy.

Ta thử tính xem người nhỡn tiền,

Một năm đã thấy khuất vô số.

Lô nhô nấm đất cánh đồng hoang,

Quá nửa không ai người tảo mộ.

                                         Đường Bá Hổ

Sống quá trăm năm đã mấy người!

Trước thì tuổi trẻ, sau già lão.

Thì giờ quãng giữa được bao nhiêu?

Tranh thủ ăn chơi và đàn đúm

Rượu năm, ba xị say chếnh choáng.

Tiền của càng nhiều, càng to xác,

Quan chức càng cao, càng bảnh bao.

Chức to, tiền nhiều, lòng phơi phới

Sáng karaoke chiều bao gái

Xuân đi, hạ lại, thu sang đông

Chóng như thoi đưa, như nước chảy

Ngoảnh đầu nhìn lại ở bệnh viện

Căn bệnh thế kỷ đeo bên thân

Cuộc đời đến đây là chấm hết.

                         Đường Bá Ngang

Hi vọng đọc xong 2 bài này sẽ động lại trong lòng bạn 1 chút suy tư…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: