Tường đổ

Nước Tống có người nhà giàu. Một hôm, trời mưa, tường nhà anh ta đổ

Đứa con nói: “Thưa cha, không đắp ngay tường lại, e có trộm vào”.

Người láng giềng thấy tường đổ cũng nói: “Này bác, không đắp ngay tường lại, e có trộm vào”.

Tường chưa kịp đắp, tối hôm đó, nhà anh ta quả nhiên mất trộm thật

Anh ta khen đứa con là khôn ngoan biết trước, mà ngờ người láng giềng là gian giảo làm xằng

Cùng 1 câu nói: con nói thì khen là tinh khôn, láng giềng nói thì ngờ là trộm cắp. Thế cho nên, phận sơ mà câu nói thân thì thế nào cũng làm cho người nghe mình đem lòng ngờ vực

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: