Chương Ðức Ðậu

Đông Hán hoàng hậu, cha là Đậu Huân. Đậu thị là trưởng nữ của Đậu Huân, người xinh đẹp, sáu tuổi đã có thể viết. Công nguyên 77, Đậu thị cùng em đồng thời nhập cung. Năm thứ hai sau khi vào cung, Đậu thị được sắc phong làm hoàng hậu, em của bà cũng làm quý phi.

chuong-duc-dau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: