Ban Tiệp Dư

Ban Tiệp Dư là con nhà danh môn, còn trẻ đã học thành tài, thời Hán Thành Đế (32-08 trước DL) được lập làm Tiệp Dư, nên thường được gọi là Ban Tiệp Dư. Chị em Triệu Phi Yến sau khi đắc sủng, ghanh ghét tài năng phẩm hạnh của Ban Tiệp Dư, không ngừng dèm pha. Thành Đế nghe lời Triệu Phi Yến liền phế Ban Tiệp Dư và đưa ra cung Trường Tín hầu Thái hậu Vương Chính Quân. Sự sủng hạnh của nhà vua cũng ngày càng nhạt dần.

ban-tiep-du

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: