Thêm các hình đại diện mới cho user

Trên màn hình Welcome hoặc trên Start Menu thường có 1 hình nhỏ nằm bên cạnh tên user. Đây là hình đại diện cho user đó. Hình đại diện này được Microsoft cung cấp rất hạn chế. Bạn có thể tạo hình đại diện mới như sau:

Tạo hình đại diện có kích thước 48 x 48 pixel với phần mở rộng là .jpg, .gif, .png, .bmp

Đưa hình này vào X:\Documents anh Settings\All Users\Application Data\Microsoft\User Account Pictures\Default Pictures (với X là ổ đĩa hệ thống, thường là ổ C)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: