Đổi tên cho My Computer

Start\Run\regedit

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

Click phải LocalizedString và chọn Rename, đổi tên thành LocalizedString.old

Từ menu Edit chọn New>Expandable String Value

Đặt tên cho nó là LocalizedString

Click phải LocalizedString và chọn Modify

Trong hộp Value Data, nhập vào %USERNAME% on %COMPUTERNAME% rồi click OK

Đóng Registry Editor

Click lên Desktop và nhấn phím F5 để thấy kết quả

Để trả về trạng thái cũ, chỉ cần xóa LocalizedString đã tạo ở trên và đổi tên LocalizedString.old thành LocalizedString

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: