Các phím tắt trong Win XP

Phím Windows + F: Tìm kiếm

Phím Windows + D: thu nhỏ tất cả cửa sổ về thanh Taskbar

Phím Windows + R: Gọi trình Run

Phím Windows + U: Gọi Utility Manager

Phím Windows + Pause/Break: gọi System Properties

Ctrl + A: chọn tất cả

Ctrl + C: sao chép dữ liệu

Ctrl + V: dán dữ liệu

Alt + Tab: Chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ

Alt + F4: Đóng cửa sổ hiện hành

Ctrl + Alt + Del: Gọi Task Manager 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: