Đàn ông

Nếu thế giới này không đàn ông Các cô thiếu nữ chẳng có chồng Lấy đâu mà đẻ đòi làm mẹ Một mình lạnh lẽo, tối nằm không. Nếu thế giới này không đàn ông Ai sẽ đèo bà đi long nhong Ai còng xương sườn, cong xương sống Giúp bà….thư giãn những đêm đông? Nếu thế giới này không đàn ông Canh thiu, cơm sống lấy ai ăn? Ai là đối tuợng bà la mắng? Ông ổng giọng bà có ai thông Nếu thế giới này không đàn ông Thì đâu có cảnh móc túi chồng Tiền lương khoản nọ, bà thu tất Chỉ để cho chồng cái túi không!

                             (Huỳnh Hữu Sơn gửi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: