NIIT

Hôm nay mình đã chính thức bước vào khai giảng của trường và khi về lãnh thêm món nợ 10 cún, toàn AV ko ah, chết mất…hic. Dzay là từ nay hết la cà, hết thức trễ dzay muộn. Cuộc đời cứ đau khổ, thoát ra BK lại vào NIIT. Nói dzay chớ mình rất dui, hy vọng mong ước của mình sớm thành hiện thực

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: