Thượng Quan Uyển Nhi

Thượng Quan Uyển Nhi là cháu gái tể tướng Thượng Quan Nghi, người bị Võ Tắc Thiên giết hại. Sau khi Thượng Quan Nghi chết, cả nhà cũng bị vạ lây, gia sản bị tịch thu, Thượng Quan Uyển Nhi bị bắt vào cung làm tì nữ. Nàng thực sự là 1 tài nữ, học vấn uyên thâm, viết văn làm thơ, tài sắc vẹn toàn. Võ Tắc Thiên thấy nàngtài hoa bèn cho giữ chức Lam Đài Lệnh sử chuyên việc khởi thảo chiếu lệnh. Khi Võ Tắc Thiên chết, Trung Tông Lý Hiển lên ngôi. Võ Tam Tư vốn là người tình cũ của Uyển Nhi vì để cài tai mắt nên tiến cử nàng với Trung Tông Lý Hiển. Lý Hiển cùng hoàng hậu là Vi Thị xem Uyển Nhi như tâm phúc. Từ đó Thượng Quan Uyển Nhi đóng vai trò như là 1 quân sư trong tập đoàn Vi Thị. Sau này Vi Thị giết chết chồng là Trung Tông Lý Hiển hòng cướp ngôi hoàng đế, muốn trở thành Võ Tắc Thiên thứ 2. Nhưng sự việc không thành, tập đoàn của Vi Thị bị Lý Long Cơ, sau này là Đường Minh Hoàng vây bắt và xử tử. Thượng Quan Uyển Nhi cũng là 1 người trong số đó

thuong-quan-uyen-nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: