Hoàng Nga

Là nữ văn học gia thời nhà Minh, tự Tú Mi, người tỉnh Tứ Xuyên. Hoàng Nga, Hoa Nhị Phu Nhân, Tiết Đào, Trác Văn Quân còn được gọi chung là Thục trung Tứ Đại Tài Nữ. Hoàng Nga làu thông kinh sử, nhiều phen khiến chồng là Trạng nguyên Dương Thận cũng phải bái phục mà khen nàng rằng “Nữ Khổng Tử”

hoang-nga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: