CMND cũng có thời hạn???

Việc không biết quy định CMND có thời hạn sử dụng trong 15 năm và nếu hết thời hạn phải có trách nhiệm đổi lại là khá phổ biến. Theo nghị định 05/1999 (NĐ 05), công dân phải làm thủ tục đổi CMND trong trường hợp CMND quá thời hạn sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp. Cũng theo nghị định này, thông tin về “thời hạn giá trị sử dụng CMND” được in trên mặt trước, bên trái, từ trên xuống, thế nhưng trên thực tế các giấy CMND lại không có dòng thông tin này. Tuy nhiên, nghị định 170 ngày 19-11-2007 sửa đổi NĐ 05 vẫn thể hiện nội dung này trên CMND. Cụ thể, thời hạn này được thể hiện ở nội dung “có giá trị đến (ngày, tháng, năm)” ở mặt trước, bên trái từ trên xuống CMND. Để tránh những trường hợp như trên, người dân nên đến cơ quan công an quận (huyện) để đổi lại giấy CMND.
(lược trích từ http://www.tuoitre.com.vn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: