Tâm sự người bất tài

Ta có thể cưỡng lại tất cả mọi thứ … trừ sự cám dỗ”, “Rượu bất khả ép, ép bất khả từ, thì…từ từ để tao uống!” ,”Khôn 3 năm, dại một giờ Thôi thì…dại trước…khỏi chờ 3 năm”, “Thầy em nói chuyện học hành là chuyện cả đời nha. Bởi dzậy, bữa nay không học thì bữa khác học. Chuyện cả đời mà”, Thật ra có rất ít phụ nữ đẹp. Không phải vì phụ nữ không biết làm đẹp mà vì họ làm hoài mà…vẫn không đẹp”, “Yêu là chiện nhỏ, học mới là chiện lớn. Chiện nhỏ hok làm, sao làm chiện lớn.”
(Vũ Đình Thắng gửi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: