Bán mộc, bán giáo

Có người nước Sở làm nghề bán mộc và bán giáo

Ai hỏi mua mộc, thì anh ta khoe rằng: “Mộc này rất chắc, không gì đâm thủng”

Ai hỏi mua giáo thì anh khoe rằng: “Giáo này thật sắc, đâm gì cũng thủng”

Có người nghe nói, hỏi: “Thế bây giờ lấy giáo của bác đâm vào mộc của bác thì thế nào?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: