Tượng đất

Trong 1 tòa miếu, tượng Lão tổ đặt bên phải, tượng Phật tổ đặt bên trái. Nhà sư trông thấy, giận dữ:

Phật pháp quảng đại, làm sao lại phải ngồi bên trái Lão Quân!

Nói rồi bê tượng Phật sang phía phải. Đạo sĩ nhận ra lại cằn nhằn:

Đạo giáo của ta cực tôn quý, sao lại phải ngồi bên trái nhà Phật được!

Rồi lại bê Lão tổ đặt bên phải. Cứ thế mãi không yên, cho đến lúc cả 2 pho tượng đều vỡ vụn. Chân thân Lão tổ cười nói với chân thân Phật tổ:

Tôi với ngài vốn đều lương thiện, chỉ vì gặp bọn tiểu nhân này mà hỏng cả!

       (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: