Tôm

Nhà sư mua tôm nấu trộm ăn. Tôm trong nồi gặp nóng nhảy loạn xạ, nhà sư chắp 2 tay, cung kính vái cái nồi tôm:

A di đà Phật, A di đà Phật! Chịu khó 1 tí, lát nữa đỏ hồng lên là hết đau đớn ngay thôi mà!

       (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: