Quan võ xem tuồng

Quan văn và quan võ cùng ngồi xem tuồng. Sân khấu đang diễn vở: “Thất cầm Mạnh Hoạch”. Quan võ ba hoa:

Mạnh Hoạch thật ương ngạnh. 7 lần bắt, 7 lần tha mà vẫn không phục. Sao dòng dõi Mạnh Tử mà lại có đứa cứng đầu đến thế!

Mọi người cố nhịn cười, quan văn đỡ lời:

Ngài nói đúng quá, cũng may còn có Khổng Minh, con cháu Khổng Tử, giỏi hơn Mạnh Hoạch nhiều.

       (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: