Giỏi nịnh

Anh học trò sau khi chết, vào gặp Diêm Vương, đúng lúc Diêm Vương đánh 1 cái rắm. Anh ta chắp tay cung kính đọc:

Kính lạy Đại Vương,

Ngôi cao đức cả,

Ban ra rắm quý.

Réo rắt tiếng ti tiếng trúc,

Phảng phất hương xạ hương lan.

Diêm Vương thích ra mặt, lệnh cho quỷ đầu trâu dẫn anh ta ra nhà riêng, bày yến khoản đãi. Trên đường đi, ngắm cái đầu của quỷ, anh ta tán:

Nhìn 2 cái sừng cong cong, giống như vầng trăng đầu tháng ở cuối tời. Hai mắt lấp lánh giống hệt ánh sao trên mặt đại dương xanh thẳm.

Quỷ ta khoái quá, níu áo anh ta, nài:

Đến chỗ ăn yến với Diêm Vương còn sớm, hãy vào chỗ ta uống vài chén rượu đã!

       (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: