Diêm Vương cũng muốn làm

Anh ta chuyên làm việc thiện, lúc chết, trước khi cho đầu thai kiếp khác, Diêm Vương “ưu tiên” hỏi muốn gì, anh ta trình bày nguyện vọng bằng 1 bài thơ:

Bố làm Thượng Thư, con đậu Trạng Nguyên,

Quanh nhà là một nghìn khoảnh ruộng tốt.

Hồ cá hoa lá lúc nào cũng rực rỡ, tốt tươi.

Thiếp đẹp, vợ xinh, ai cũng hiền hậu.

Từng đụn lớn vàng bạc và lúa gạo,

Đầy giương lục la và tiền bạc.

Ngồi ở ngôi nhất phẩm, mang tước vương công,

Hưởng vinh hoa, yên ổn, thọ trăm tuổi.

Diêm Vương nghe xong phán:

Nếu có chỗ nào như thế, ta đi trước, nhường ngai Diêm Vương cho nhà ngươi ngay.

       (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: