Đánh ta không ngã

Xưa, Quan Âm Bồ Tát có lần cảnh cảnh cáo Lã Đồng Tân:

Anh đã 3 lần say ở lầu Nhạc Dương, đi lại lôi thôi với Hà Tiên Cô, từng bán mực ở Đỉnh Châu, tung kiếm giết rồng vàng, mà vẫn được ngồi ở hàng tiên thần, đã vậy chuyện rượu, gái, hung dữ vẫn phạm.

Lã Đồng Tân bèn kể tội Quan Âm:

Bà nói kiêng rượu, sao lúc nào cũng kè kè tĩnh bình ở bên mình, bà nói không có chuyện sắc dục, thế thì nuôi đồng nam, đồng nữ làm gì. Bà nói không thèm của cải, sao cả người vẫn dát đầy vàng. Bà nói không giận dữ, sao vẫn có chuyện đánh dẹp đại bàng?

Quan Âm nghe xong lời vu cáo này, liền vứt ngay chén trà ngọc với cả tĩnh bình đi. Lã Đồng Tân cười:

Bà chỉ có 1 cái bình với 2 cái chén thì đánh ta không ngã đâu.

       (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: