Đoán đúng, đoán sai

Có anh con hư, suốt đời đều làm trái lời bố dặn, bố sắp chết dặn lại:

Nhất định phải chôn tao dưới nước.

Bố nghĩ con sẽ làm trái lời mình, do vậy sẽ được con chôn trên cạn. Không ngờ, anh con nghĩ: “Lâu nay mình chuyên trái lời bố, nay bố chết rồi, không nên trái lời”. Bèn chôn bố giữa đầm nước.

       (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: