Bắt rắm

Quan ngồi trên công đường, đám đông tay chân đang vây quanh quan có người đánh 1 cái rắm. Quan hỏi:

Cái gì thế? Đem lại đây! Lính hầu thưa:

Bắt không được ạ!

Quan vẫn quát:

Sao lại ăn hại đến thế. Nhất định phải bắt được đem lên đây!

Lính hầu lấy giấy, gói 1 cục phân đưa lên, thưa:

Chính phạm đã chạy mất rồi. Xin bắt người nhà giải tới đây ạ!

       (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: