1 quan đừng cứu

Anh chàng cực kỳ keo kiệt. Nước sông dâng to, anh ta vẫn xót phải trả tiền đò, nên nhảy xuống bơi qua, ra tới giữa dòng, nước xiết, sóng dữ, anh ta quay cuồng điên đảo. Thằng con trên bờ, tìm thuyền cứu bố, chủ thuyền đòi đúng 1 quan mới ra, thằng con đưa 5 tiền, cò kè mãi vẫn không xong. Bố trong cảnh nửa sống nửa chết vẫn cố ngoi đầu quát to:

Thằng kia, 5 tiền thì cứu, 1 quan thì thôi!

       (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: