Thơ 17 chữ

Đời Chính Đức, Huy Quận hạn nặng, phủ quan làm lễ cầu mưa mà thần vẫn không động lòng, đồng ruộng vẫn khô nẻ. 1 anh học trò nổi tiếng gang ngạnh, làm 1 bài thơ 17 chữ chế diễu:

Thái thú ra đảo vũ,

Người người đều vui sướng.

Đêm qua đẩy cửa nhìn:

Trăng sáng!

Quan phủ sai bắt giải vào công đường, đánh 18 roi hỏi:

Anh thích làm thơ châm chọc lắm phải không?

Không trả lời. Quan phủ đọc bài thơ, anh ta cũng không nhận, quan phủ dọa:

Nếu làm được 1 bài như thế nữa, ta sẽ tha. Nếu không ta sẽ trị thật nặng

Anh ta liền đọc:

Làm th7 mười bảy chữ,

Bị đánh mười tám roi.

Nếu dâng thư vạn lời:

Chết toi!

      (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: