Tam, tứ, ngũ tạng

Ngãi Tử thích rượu, ít ngày tỉnh táo. Học trò cùng bàn với nhau:

Chuyện này thì không thể dùng lời khuyên suông được. Phải đem theo những tai họa của rượu ra mà dọa, may ra mới ngăn được

Hôm ấy, Ngãi Tử uống đến nôn đầy thềm, học trò mới lấy 1 đoạn ruột lợn nái, lén bỏ vào chỗ nôn, rồi chỉ cho Ngãi tử thấy:

Phàm người ta phải có đủ ngũ tạng mới sống được, nay thầy vì uống nhiều mà nôn ra mất 1 tạng. Chỉ còn tứ tạng, làm sao sống nổi?

Ngãi tử biết rõ đầu đuôi nên làm vẻ thản nhiên, cười đáp:

Đường Tam Tạng mà còn sống nổi nữa là ta những tứ tạng

       (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: