Ngăn mẹ niệm Phật

Bà già họ Thôi vốn tin Phật, cả ngày niệm Phật không ngớt miệng. Vĩnh Linh giả vờ gọi mẹ, mẹ đáp, lại gọi, bà già tức lắm mắng:

Không có việc gì sao cứ gọi luôn thế!

Vĩnh Linh đáp:

Con gọi mẹ có 3, 4 lần mẹ đã không bằng lòng, ông Phật bị mẹ réo nghìn vạn lần, chắc ổng tức chết quá thôi

       (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: