Mời sư đêm đến nói chuyện phiếm

Lưu thị, vợ Hứa Nghĩa Phương, lúc nào cũng tự răn phải đoan chính. Nghĩa Phương xa nhà năm này qua năm khác. Lần ấy đột nhiên trở về, hỏi vợ rằng:

Ở nhà 1 mình, lẻ loi buồn lắm, có hay đi lại với thân thích, láng giềng không?

Lưu Thị đáp:

Từ khi chàng ra đi đóng cổng chưa hề ra khỏi ngưỡng cửa buồng.

Nghĩa Phương xuýt xoa thương cảm. Lại hỏi lấy gì để tự an ủi. Lưu Thị lại đáp:

Tất cả đều dành cho việc làm những bài thơ để ghi lại tình cảm của mình.

Nghĩa Phương vội mùng, cầm tập thơ xem, mở ngay trang đầu, thấy bài thơ mang đề: “Đêm trăng sáng, mời nhà sư láng giềng tới nói chuyện phiếm”.

       (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: