Hoàng đế cũng sợ đàn bà ghen

Phòng phu nhân ghen khác thường, Huyền Linh rất sợ, nên dù làm Tể tướng nhưng vẫn không dám nạp thiếp. Đường Thái Tông Lý Thế Dân sai Hoàng hậu gọi phu nhân đến, báo cho biết vua muốn nạp thiếp cho tể tướng, bắt phải theo. Phu nhân nhất định không chịu. Vua sai lấy rượu rồi dọa: “Nếu cứ khăng khăng không tuân theo chỉ ý, phải uống hết chén thuốc độc này”. Lập tức phu nhân cầm lấy uống cạn, không sót 1 giọt. Hoàng đế nhà Đường đành than: “Ta trông thấy cũng sợ, huống chi Huyền Linh!”

       (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: