Gan ngựa

Gan ngựa rất độc, có thể chết người, vì thế Hán Vũ Đế xưa có nói: “Văn Thành vì ăn gan ngựa mà chết”

Khách nói xong câu trên, chủ nhà thích lắm vội cãi:

Bác nói bậy rồi, gan thì nhất định phải nằm trong bụng ngựa, làm sao mà ngựa không chết

Khách đùa:

Ngựa không bao giờ sống được 100 tuổi chính là vì có gan như vậy

Chủ như hiểu ra. Trong nhà sẵn có nuôi ngựa, chủ mổ ngay xem gan, ngựa chết ngay, chủ vứt dao mà than:

Đúng quá, độc thật, lôi ra rồi mà vẫn không sống nổi, huống chi vẫn để lại thì sao khỏi chết!

       (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: