Cướp dâu

Nhà gái giàu, nhà trai nghèo. Nhà trai sợ nhà gái trở mặt, chọn ngày dẫn bọn trai tới cướp dâu, nhưng lại bắt nhầm cô em cõng chạy. Nhà gái chạy theo hô lớn:

Cướp nhầm rồi!

Cô em đang được người nhà trai cõng trên lưng nghe thấy thế giục:

Đừng nghe họ, đúng đấy, không nhầm đâu, chạy nhanh lên!

     (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: