Con ghẻ có 5 đức

Trần Đại Khanh bị ghẻ, quan trên cười trêu, Trần thưa:

Ngài đừng cười. Con ghẻ có 5 đức đáng khen, bệnh ghẻ quí hơn các tật bệnh khác

Quan trên hỏi:

5 đức là những đức nào?

Trần thưa:

Điều này không thể nói ngay 1 lời.

Quan trên giục:

Thì kể xem nào!

Trần từ tốn:

Không bao giờ lan tới mặt, đức nhân; hay lay sang người khác, đức nghĩa; luôn bắt người ta xoa tay gãi ngứa, đức lễ; biết lợi dụng những chỗ kẻ tay kẻ chân mà tấn công, đức trí; bệnh đến theo mùa, đức tín

Thật đúng là … bó tay

       (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: