Cháu nội

Ngãi Tử có đứa cháu nội đã hơn 10 tuổi, nhác không chịu học, thỉnh thoảng vẫn phải đánh mấy roi nhưng vẫn không chịu sửa. Bố chỉ có mình nó, luôn sợ lỡ có mệnh hệ nào, nên mỗi lần thế vẫn khóc xin cho con. Ngãi Tử giận mà rằng:

Ta vì mày mà dạy cháu là điều xấu sao?

Vì thế càng đánh đau hơn. Bố không biết làm thế nào. Một hôm, tuyết rơi nhiều, cháu vốc tuyết nghịch. Ngãi Tử trông thấy, bắt lột áo, quỳ giữa tuyết. Mặt tái vì lạnh. Bố không biết làm thế nào, cũng cởi áo quỳ bên cạnh. Ngãi Tử kinh ngạc hỏi:

Con mày có lỗi, mới phải phạt thế, mày thì có tội gì?

Bố vừa khóc vừa trả lời:

Ông làm chết cóng con tôi thì tôi cũng làm chết cóng con ông.

      (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: