Anh chồng hàng xóm

Vợ chồng hàng xóm sống với nhau rất tương đắc, hòa thuận. Chồng đi về, thấy vợ thổi lửa, bèn làm mấy vần thơ tặng vợ:

Thổi lửa môi son hé,

Cời than chén ngọc nghiêng

Mặt ai trong khói bếp,

Như hoa giữa mây thiêng.

Chị vợ nhà bên thấy rõ cảnh đó, chờ chồng về, phàn nàn:

Vợ chồng hàng xóm sống với nhau rõ là tình cảm, đi về thấy vợ thổi lửa, làm thơ vịnh ngay. Anh không làm theo được sao? Chồng hỏi:

Hắn làm thơ ra sao?

Vợ bèn đọc, anh chồng nghe xong nói:

Mình cứ thổi lửa đi, tôi làm bài thơ khác cho mà xem

Vợ cũng bắt chước thổi lửa. Anh chồng làm bài thơ khác như sau:

Thổi lửa môi xám hé,

Cời than bát sứt nghiêng.

Mặt ai trong khói bếp

Giống tu hú thật siêng.

       (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: