Làm ăn không vốn

Cha: “cha muốn con cưới người cha đã chọn” .

Con: “Nhưng con sẽ tự chọn người ấy!!”.

Cha: “Đừng bướng bỉnh, người ấy là con gái Bill Gate đóa!!.”

Con: “Thế thì đồng ý!”.

Típ đó ông đến tìm Bill Gate: “Tui muốn ông chọn con trai tui làm con rể!!”.

BGate nói: “Nhưng con tui còn wá nhỏ để thành hôn”!!.

Cha: “Nhưng con tui là phó giám đốc Ngân Hàng Thế Giới!!”.

Bill Gate: “Thế thì ok ngay”.

TÍp đó nữa,ông đến tìm giám đốc ngân hàng thế giới, giới thiệu con ông làm phó gđ!!

Giám đốc: “nhưng tui đã có wá nhìu phó gđ rùi”.

Cha: “Nhưng con tui là con rể Bill Gate”.

Thế thì ok!! –> vụ này được đấy!

                           (Nguyễn Ngọc Bằng gửi)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: