Đây thôn lạm phát

Sao em không về xem bão giá,

Từ mấy ngày qua chới với luôn.

Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ,

Bão giá vây quanh mặt xanh dờn.

Giá theo lối giá lương đường lương,

Đời sống hôm nay thật thảm thương.

Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá,

Có trụ qua mùa bão giá không?

Mơ đến ngày nao đến ngày nao,

Lương mình được lãnh tăng thật cao.

Điện nước xăng dầu-ồ chuyện nhỏ,

Cuối tháng lãnh lương, thở cái phào.

                                     (Hàn Mặc Cảm).

                          (Nguyễn Ngọc Bằng gửi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: