Trác Văn Quân

Thê tử của Tư Mã Tương Như thời Hán.

Tư Mã Tương Như vốn là 1 con người hào hoa phong nhã rất mực, đi đến đâu ông cũng dùng bút mực và cây đàn để kết bằng hữu. Ông vốn quen thân với quan lệnh ở huyện là Vương Cát nên đến chơi. Cát lại mời Tương Như cùng đi dự tiệc ở nhà Trác Vương Tôn là viên ngoại trong huyện. Nghe tiếng Tương Như đàn hay nên quan huyện cùng Trác Vương Tôn yêu cầu Tương Như cho thưởng thức 1 bài

Trác ông vốn có người con gái rất đẹp tên Văn Quân, còn trẻ đã sớm góa chồng, thích nghe đàn. Tương Như biết, sinh lòng yêu mến nên nhân đấy vừa đàn vừa hát khúc “Phượng cầu hoàng” để tỏ tình

Tiếng đàn lảnh lót, giọng hát thâm trầm, ý đầy tình cảm, con người hào hoa phong nhã đã khuất phục được Văn Quân. Rồi 1 đêm, nàng bỏ nhà đi cùng Tương Như. Gia cảnh Tương Như nghèo túng khiến Trác ông từ con gái. 2 vợ chồng cùng mở quán rượu mưu sinh

Sau Hán Vũ Đế biết tài nên vời ra làm quan. Từ đấy, Trác ông cũng không dám khinh thường con rể nữa. Nhưng chẳng bao lâu Tương Như lại vịn lý do bệnh rồi từ quan để sống 1 cuộc sống an nhàn

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: