1) Tây Thi:

Thời kỳ Xuân Thu – Chiến Quốc, Việt quốc có 1 cô gái giặt áo, ngũ quan đoan chính, phấn diện đào hoa, tướng mạo hơn người. Khi đến giặt áo bên bờ sông, cô thường ngâm chân dưới nước để đùa bỡn, bóng cô soi trên mặt nước sông trong suốt làm cô thêm xinh đẹp. Bị đánh động bởi làn nước các chú cá ngoi lên, bị sắc đẹp Tây Thi say mê đến quên cả bơi, dần dần lặn xuống đáy sông. Từ đó,người trong vùng xưng tụng cô là “Trầm Ngư”. Cô cũng được xếp đầu trong tứ đại mỹ nhân thời cổ Trung Hoa (tứ đại mỹ nhân gồm: Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân, Dương Quí Phi)

 

Năm ấy, vua Việt (không phải Việt Nam ta) là Câu Tiễn sau khi được trả về nước bèn muốn tuyển mỹ nữ cống vua Ngô là Phù Sai. Lúc ấy có 2 mỹ nhân được chọn là Tây Thi và Trịnh Đán. Sau 3 năm miệt mài học ca múa, họ được đem dâng Ngô vương. Ngô vương được người đẹp lấy làm quí lắm, cho là Câu Tiễn hết mực yêu quí mình. Từ đó, Phù Sai suốt ngày quấn quýt lấy Tây Thi ở Cô Tô Đài, trễ biếng việc chính sự. Về sau, Việt vương Câu Tiễn đem quân đánh bại Ngô, phá hủy tôn miếu xã tắc nước Ngô, khi về Việt quốc lại mang cả Tây Thi về. Việt hoàng hậu nhân đấy cho người lẻn bắt Tây Thi đem đá buộc vào chân và đẩy xuống sông mà bảo rằng: “Nó là cái vật vong quốc, còn để làm gì”

Người đời sau không rõ chuyện ấy, ngoa truyền là: Phạm Lãi đem Tây Thi đi Ngũ Hồ, mới có 2 câu thơ rằng:

“Đem Tây Thi đi là có ý sợ: Sợ còn nghiêng nước hại quân vương!”

Xét thực ra Phạm Lãi trốn đi vì sợ Câu Tiễn giết hại công thần, đến vợ con cũng còn phải bỏ lại, huống chi là Tây Thi. La Ẩn có thơ cãi oan cho Tây Thi rằng:

“Nước nhà còn, mất bởi cơ trời. Sao cứ Tây Thi đổ lỗi hoài! Tây Thi nếu làm Ngô mất nước. Nước Việt khi mất là tại ai?”

Thật đúng là: gái quốc sắc như cơn sóng lượn, trai anh hùng như chiếc thuyền nghiêng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: