Quách Ái

Các cung nữ triều nhà Minh đa phần đều xuất thân từ các gia đình thanh bạch trong chốn kinh thành. Một khi được chọn vào cung thì học như con chim trong lồng, khó lòng mà gặp lại người thân nữa. Hơn nữa những năm đầu triều Minh vẫn còn áp dụng chế độ tuẫn táng tàn bạo của triều Nguyên trước. Khi Minh Tuyên Tông mất, cung nữ Quách Ái được lệnh phải tuẫn táng khi nàng chỉ vào cung mới được 20 ngày. “Tuyệt mệnh từ” là tác phẩm nàng viết trước lúc chết, câu câu đều chứa chan nước mắt thể hiện sự sinh tử biệt ly với cha mẹ

Tuyệt mệnh từ

Tu đoạn hữu số hề, bất túc giảo dã

Sinh nhi như mộng hề, tử giả giác dã

Tiên ngô thân nhi qui hề, tàm dư chi thất hiếu dã.

Tâm thê thê nhi bất năng dĩ hề, thị tắc khả điệu dã.

  《绝命辞》

  修短有数兮,不足较也。

  生而如梦兮,死者觉也。

  先吾亲而归兮,惭予之失孝也。

  心凄凄而不能已兮,是则可悼也。

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: