1) Muội Hỷ:

Muội Hỷ là con dân nước Hữu thi, 1 nước nhỏ ở biên viễn. Do đánh thua vua Kiệt nhà Hạ (thế kỷ 21 đến thế kỷ 17 trước CN) nên vua nước Hữu Thi phải nộp người con gái đẹp là Muội Hỷ để xin giảng hòa. Với 1 sắc đẹp hiếm có cộng với khả năng quyến rũ lạ thường, Muội Hỷ khiến Kiệt suốt ngày phải bám lấy gấu váy của ả, không lo gì chính sự

Dù sống trong cung điện nguy nga nhưng Muội Hỷ vẫn chưa bằng lòng. Ả bắt vua Kiệt phải xây cho mình 1 cung điện mới nguy nga và lộng lẫy hơn. Bên ngoài cung điện lại xây 1 cái đài cao ở trước cung điện bằng ngọc trắng gọi là “Dao đài” để Muội Hỷ lên cao ngắm phong cảnh

“Tửu trì” (ao rượu) cũng là sáng kiến của Muội Hỷ và Hạ Kiệt. Tửu trì rộng lớn đến mức có thể đi thuyền ngắm cảnh. Bả rượu được dùng để đắp 1 con đê bao quanh có chu vi 10 dặm, trên đê bã rượu có 3000 trai gái chầu trực sẵn sàng đợi lệnh. Trên đài cao đặt mấy chiếc trống lệnh, Hạ Kiệt xuống lệnh, tiếng trống vang trời, thế là 3000 người theo tiếng trống chỉ huy, nhất tề nhoài mình xuống theo tư thế trâu uống nước, chân chổng lên trời, thò cổ chúc đầu xuống tửu trì để uống rượu. Cảnh tượng ấy khiến Muội Hỷ và Hạ Kiệt ha hả cười, vui vô kể

Các vị đại thần can ngăn như Quan Long Bàng đều bị xử chết. Chư hầu nổi dậy dưới sự chỉ đạo của Thành Thang là hầu tước của nước Thương nên đã lật đổ nhà Hạ. Hạ Kiệt và Muội Hỷ bị đưởi đến Nam Sào là vùng biên giới hoang vu. Chẳng bao lâu, dôi vợ chồng vương giả này vì không chịu nổi sự cơ cực mà chết

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: