Liễu Như Thị

Là kỹ nữ nổi tiếng cuối đời Minh, tên thật là Dương Ái

Sau Liễu Như Thị gả cho Tiền Khiêm Ích, là 1 danh sĩ đương thời. Nếu so với tuổi tác Trần Tử Long và Liễu Như Thị thì Tiền Khiêm Ích đáng làm bậc trưởng bối, nhưng xét về học vấn cao thâm uyên bác thì Tiền Khiêm Ích lại hơn hẳn Trần Tử Long. Liễu Như Thị tuy đôi lúc có nhung nhớ Trần Tử Long nhưng nghĩ đến sự ân ái yêu thương của chồng thì nàng lại trấn tĩnh. Tuy ẩn cư nhưng đôi vợ chồng này lại rất quan tâm đến thế sự. Bấy giờ Lý Tự Thành trong làm phản, lãnh đạo nghĩa quân chống lại triều đình, ngoài thì quân Thanh lâm le xâm lược. Trần Tử Long chẳng những không hiềm khích với Tiền Khiêm Ích mà còn hăng hái tiến cử Ích ra làm quan cứu đời. Khi Lý Tự Thành chiếm lấy Bắc Kinh, lật đổ nhà Minh thì tấm lòng chống phản quân của đội vợ chồng Tiền Khiêm Ích và Liễu Như Thị lại hóa thành lòng yêu nước chống quân Thanh xâm lược. Cuộc đời Liễu Như Thị từng tiếp xúc với 2 thi nhân nổi tiếng đương thời là Trần Tử Long, Tiền Khiêm Ích, thật là làm rạng danh quần thư, không nhượng phe tu mi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: