2) Điêu Thuyền:

Tư Đồ Vương Doãn, đại thần của Hán Hiến Đế thời Tam Quốc dùng cô con gái nuôi của mình là Điêu Thuyền để thực hiện mỹ nhân kế nhằm ly gián cha con Đổng Trác và Lữ Bố. Trong buổi tiệc chiêu đãi Đổng Trác, Tư Đồ Vương Doãn cố ý gọi Điêu Thuyền ra bái yết Đổng công. Khi người đẹp vừa ra đến thì lạ thay đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi đến, một vầng mây trôi che khuất mặt trăng. Nhân đấy, Vương Doãn liền xuýt xoa trước mặt Đổng Trác rằng: Điêu Thuyền đẹp đến nỗi trăng nhìn thấy cũng phải trốn sau lưng mây. Vì vậy, Điêu Thuyền được mọi người xưng tụng là “Bế Nguyệt”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: